Hønsehuset har kursholdere/lærere med høy faglig bakgrunn og et minimumskrav når det gjelder utdannelse innen sitt fag. Som kursdeltager kan du derfor kjenne deg godt ivaretatt og trygg med tanke på tilpasninger, feilbelastninger, skaderisiko og lignende. 

Her kan du lese litt mer om hver og en av oss.

BRITT

HEGE

KATHRIN

KRISTEN

MAY

STINE