HATHA EASY

En mildere variant av Hatha flow, med fokus på aktive (ha/yang) og rolige (tha/yin) stillinger. Gjennom øvelsene lærer vi kroppsbevissthet og kommer i kontakt med pusten. En vinyasa-fri time som likevel vil oppleves både dynamisk og beroligende. 
Klassene starter og avsluttes med korte meditasjoner.